Maxi's Nation - Fish Taco

Delegera

Jag har just varit inne hos "Assistansbolag Stockholm" och hört mig för angående administrativa assistenter att hyr in på projektbasis. Det har kommit upp ett stort behov för mig att delegera bort många administrativa uppgifter inom mitt företag för att kunna hinna med att fokusera på min kreativitet. Att sköta bokföring och diverse pappers-exercis tar alltför mycket tid i anspråk, känner jag. Jag håller på att skriva två manus samt lär in dialog inför en långfilmsinspelning, så jag behöver verkligen fokusera!